Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1990, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo ks. bp. Władysława Jędruszka. Władysław Jędruszek s. 7-8
Ksiądz dr hab. Władysław Hładowski Janusz Łoniewski s. 8-13
Od apologetyki do teologii fundamentalnej : (rozwój myśli ks. Władysława Hładowskiego w badaniach nad wiarygodnością objawienia chrześcijańskiego) Marian Rusecki s. 13-23
Apologetyka personalistyczna Czesław Bartnik s. 23-32
Czy apologeta może być ekumenistą? Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 33-40
Człowiek nauki i mąż Kościoła Władysław Miziołek s. 40-43
Rektor seminarium w Drohiczynie Jan Stępień s. 43-45
Senior polskich ekumenistów Karol Karski s. 45-47
Rekonstrukcje i interpretacje "Apologii" B. Pascala Krzysztof Niewiński s. 49-76
Terminologia radości w Starym Testamencie Antoni Jan Ołów s. 77-102
Normatywny charakter chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II Józef Zabielski s. 103-119
Modlitwa jako element duszpasterstwa Franciszek Woronowski s. 121-168
Wschód chrześcijański na Soborze Trydenckim Edward Ozorowski s. 169-180
Religia w szkołach powszechnych na terenie diecezji łomżyńskiej w latach 1925-1939 Witold Jemielity s. 181-204
Edward Ropp jako biskup wileński 1903-1907 : (w 50-tą rocznicę śmierci) Roman Jurkowski s. 205-280
Augustyna Mirysa zapiski na książkach Mieczysław Olszewski s. 281-290
Z podstawowych zagadnień języka Józef M. Dołęga s. 291-308
Sprawozdanie z sesji naukowych profesorów Wyższych Seminariów Duchownych Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec odbytych w 1989 roku Józef M. Dołęga s. 309-311
Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży Józef M. Dołęga s. 311-312
Sprawozdanie z pracy Redakcji "Studia Teologiczne" w latach 1983-1989 Józef M. Dołęga s. 312-313
Mariologia stara i nowa Edward Ozorowski Witold Pietkun (aut. dzieła rec.) s. 313-317
Wokół publikacji dokumentów Kościoła Franciszek Woronowski Leon Dyczewski (aut. dzieła rec.) Marian Radwan (aut. dzieła rec.) Adam Stanowski (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"Caritas '87 : Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes", Freiburg 1986 : [recenzja] Franciszek Woronowski s. 318-319
"Symetria i jej funkcja poznawcza w fizyce", H. Piersa, Lublin 1989 : [recenzja] Józef M. Dołęga Henryk Piersa (aut. dzieła rec.) s. 319-320