Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1989, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia dziewictwa Maryi w piśmiennictwie starochrześcijańskim Edward Ozorowski s. 3-17
Zagadnienie chrześcijańskiego uspołeczniania współczesnego człowieka Franciszek Woronowski s. 19-50
Ustawy dotyczące szkolnictwa w Rosji na przełomie XVIII i XIX w. Kazimierz Kułakowski s. 51-71
Krzyże przydrożne w guberni łomżyńskiej w latach 1867-1914 Witold Jemielity s. 73-81
Działalność Panien Benedyktynek w Drohiczynie nad Bugiem Eugeniusz Borowski s. 83-135
Inwentarz biblioteki Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Białymstoku z 1820 roku Mieczysław Olszewski s. 137-200
Biblioteka Izabeli i Jana Klemensa Branickich w Białymstoku Maria Krajewska s. 201-224
Ruch i dynamizm a struktura materii : (w 200-tną rocznicę śmierci R. J. Boškovića) Józef M. Dołęga s. 225-234
Posiedzenia naukowe profesorów z Białegostoku, Łomży, Drohiczyna i Siedlec Tadeusz Paprocki s. 235-236
Sprawozdanie z sympozjum poświęconego Kongresowi Eucharystycznemu i III wizycie duszpasterskiej Jana Pawła II w Polsce Józef M. Dołęga s. 236-239
Istota przewrotu kopernikańskiego Mieczysław Lubański s. 239-245
Kurta Gödla dowód na istnienie Boga Edward Nieznański s. 245-247
[Po wygłoszonych wykładach...] Józef M. Dołęga s. 246-247
Sprawozdanie z sympozjum poświęconego pamięci ks. prof. Kazimierza Kłósaka Józef M. Dołęga s. 247
O niektórych dziełach ks. prof. Bolesława Kumora Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 248-251
O dysertacji doktorskiej ks. Józefa Krętosza Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 251-263
Mariologia w ekumenicznym dialogu Edward Ozorowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Elementarz metafizyki", M. Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Dokumenty nauki społecznej Kościoła", red. Marian Radwan, Leon Dyczewski, Adam Stanowski, Rzym-Lublin 1987 : [recenzja] Franciszek Woronowski Leon Dyczewski (aut. dzieła rec.) Marian Radwan (aut. dzieła rec.) Adam Stanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Caritas '87. Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes", Freiburg 1986 : [recenzja] Franciszek Woronowski s. 268