Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1987-1988, Tom 5-6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do czytelników Dziejów Diecezji Wileńskiej Edward Kisiel s. 3-4
Od Redakcji Edward Ozorowski s. 5
Zarys dziejów (archi)diecezji wileńskiej Tadeusz Krahel s. 7-72
Początki metropolii wileńskiej Bolesław Kumor s. 73-97
Słowo wstępne Stanisław Litak s. 99-101
Rozwój sieci parafialnej w diecezji wileńskiej do II poł. XVIII w. Stanisław K. Olczak s. 102-117
Organizacja parafialna w diecezji wileńskiej w latach 1772/3-1914 Jan Skarbek s. 118-143
Organizacja (archi)diecezji wileńskiej w latach 1914-1984 Lidia Müllerowa s. 144-160
Zakony w (archi)diecezji wileńskiej Józef Mandziuk s. 161-200
Seminaria duchowne w (archi)diecezji wileńskiej do 1939 r. Ludwik Piechnik s. 201-231
Cerkiew wschodnia na terytorium (archi)diecezji wileńskiej Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 233-292
Reformacja i reforma katolicka w diecezji wileńskiej (1527-1591) Marian Banaszak s. 293-322
Archidiecezja wileńska w czasie II wojny światowej Franciszek Stopniak s. 323-361