Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1986, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewangelia św. Pawła Jan Harasim s. 3-13
Powołanie do pracy i jego implikacje religijno-moralne w świetle Biblii Czesław Walentowicz s. 15-29
Nauka Andrzeja Frycza Modrzewskiego o Eucharystii Edward Ozorowski s. 31-49
Nauczanie teologii w Oddziale nauk moralnych i politycznych Uniwersytetu Wileńskiego (1803-1832) Kazimierz Kułakowski s. 51-77
"Adwent" w liturgicznej tradycji Kościoła prawosławnego Mieczysław Olszewski s. 79-90
Zagadnienie angażowania kobiet w posłanniczą działalność Kościoła Franciszek Woronowski s. 91-120
Zarządzanie archidiecezją wileńską w czasie II wojny światowej Tadeusz Krahel s. 121-131
Kwartalnik Teologiczny Wileński 1923-1926 : (studium historyczno-teologiczne) Andrzej Ziółkowski s. 133-164
Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach Eugeniusz Borowski s. 165-199
Zagadnienia kreacjonizmu w ujęciu Kazimierza Kłósaka Józef M. Dołęga s. 201-217
Marcina Śmigleckiego byt myślny Czesław Gładczuk s. 219-223
Nowa książka o kościele Tadeusz Paprocki Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 225-229
Człowiek i jego relacje : sprawozdanie z dyskusji poświęconej książce Mieczysława Gogacza "Człowiek i jego relacje" Józef M. Dołęga Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Katalog pergaminów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk Tadeusz Krahel s. 231-232
"Eschatologia - śmierć i życie wieczne", J. Ratzinger, tł. M. Węcławski, Poznań 1985 : [recenzja] Jan L. Grajewski Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) M. Węcławski (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Psychologia nawrócenia z prawosławia na katolicyzm Melecjusza Smotryckiego", Kazimierz Kułak, Białystok 1984 : [recenzja] Edward Ozorowski Kazimierz Kułak (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Rankraščiu rinkiniu rodykle", E. Treiniené, Vilnius 1977 : [recenzja] Tadeusz Krahel E. Treiniené (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Im Augenblick der Schöpfung - Physik des Urknalls. Von der Planck - Zeit bis heute,", J. S. Trell, 1984 : [recenzja] Józef M. Dołęga James S. Trell (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania", T. Kaszuba, Rzym 1985 : [recenzja] Józef M. Dołęga Tadeusz Kaszuba (aut. dzieła rec.) s. 238-239