Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1998, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teorie dotyczące początków Izraela Wojciech Michniewicz s. 3-21
Kontekst historyczny cezarejskiej mowy Piotra (Dz 10, 34-43) Zbigniew Rostkowski s. 23-41
Znaczenie apostolskiego świadectwa w dziele ewangelizacji : (na przykładzie Dz 10, 34-43) Zbigniew Rostkowski s. 43-65
"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13, 8) : obecność Chrystusa w świecie Edward Ozorowski s. 66-78
Życie i działalność Benedykta Hessego Mieczysław Ozorowski s. 79-92
Koncepcja teologii fundamentalnej Geralda O'Collinsa Marek Skierkowski s. 93-110
Autentycznie pasterska formacja diecezji Franciszek Woronowski s. 111-127
Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej Tadeusz Syczewski s. 129-142
Eucharystia "viaticum" człowieka na podstawie modlitw po komunii Mszału Pawła VI Konstanty Pruszyński s. 143-158
Jak dziś głosić Chrystusa w katechezie? Elżbieta Młyńska s. 159-172
Prawo oskarżonego do obrony oraz niektóre zasady prawa karnego i procesowego na jego korzyść Stanisław Łupiński s. 173-184
Wolność Boga według Tertuliana : uwagi literackie Stanisław Strękowski s. 185-201
Kwesty zakonne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 203-212
Problematyka sensu życia w nauczaniu Kościoła Karol Bujnowski Zdzisław Golan s. 213-228
Rola ojca w procesie kształtowania postawy religijnej w okresie młodzieńczym Antoni Tomkiewicz s. 229-243
Podstawy teologiczne w ekologii Józef M. Dołęga s. 245-258
"Muzyka" w poezji grupy "Kontynentów" : (cz. I) Jerzy Sikora s. 259-282
"Greek New Testament" ("Nowy Testament po grecku") : przykład współpracy międzywyznaniowej i międzynarodowej Barbara Aland Wojciech Michniewicz (tłum.) s. 283-288
Zagadnienie "Opatrzności Bożej" w opracowaniu św. Tomasza z Akwinu Andrzej Gałaj s. 289-306
Znaczenie pastoralne Wielkiego Jubileuszu roku 2000 Ewa Bazydło s. 307-323
Czy polityka może być obszarem zakorzenienia w prawdzie i dobru? Studium z filozofii kultury Adam Rosłan s. 325-335
Dziennik Urzędowy Województwa Augustowskiego (1817-1866) Witold Jemielity s. 336-342
Wykaz publikacji Edward Ozorowski s. 343-348
Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1997/98 Mieczysław Ozorowski Tadeusz Syczewski s. 349-354
Spotkanie ks. prof. Andrzeja M. Woźnickiego (University of San Francisco) z profesorami i alumnami WSD w Łomży i Ełku Jacek W. Czartoszewski s. 355-357
Sprawozdanie ze spotkania z ks. dr Zdzisławem Domagałą na temat "Czy nauka Świadków Jehowy jest zgodna z Biblią", WSD w Łomży : 14 lutego 1998 r. Andrzej Borkowski s. 358-359
Sprawozdanie ze spotkania moderatorów ruchów katolickich w Drohiczynie Tadeusz Syczewski s. 360-361
Sprawozdanie z XXXIII Seminarium Wykładowców Liturgiki w ośrodkach uniwersyteckich, akademiach, wydziałach teologicznych i wyższych seminariach duchownych w Polsce w dniach 10-11 września 1997 w Łodzi Tadeusz Syczewski s. 362-363
Sprawozdanie z konferencji Zespołu do spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwości : Niepokalanów, 21-22 listopada 1997 roku Tadeusz Syczewski s. 364-366
Sprawozdanie z konferencji Zespołi do spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwości : Zakroczym, 8 maja 1998 roku Tadeusz Syczewski s. 367-368
Konferencje naukowe 1997/98 Józef M. Dołęga s. 369
"Fondamenti spirituali del futuro", Olivier Clement, Michelina Tenace, Rzym 1997 ; "Dire l'uomo" Michelina Tenace, Rzym 1997 : [recenzja] Cezary Naumowicz Olivier Clement (aut. dzieła rec.) Michelina Tenace (aut. dzieła rec.) s. 370-371
"Credereoggi. Dossiers di orientamenti e aggiornamento teologico", Padova 1997 : [recenzja] Wojciech Nowacki s. 372-374
"Suma teologiczna", t. 35 : "Słownik terminów", św. Tomasz z Akwinu, oprac. Artur Andrzejuk, Londyn-Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796)", Andrzej Kakareko, Roma 1996 : [recenzja] Adam Skreczko Andrzej Kakareko (aut. dzieła rec.) s. 376-379
"Filozofia i teologia w średniowieczu", Gillian Rosemary Evans, Kraków 1996 : [recenzja] Katarzyna Barańska Gillian Rosemary Evans (aut. dzieła rec.) s. 379-383
"Teoria chaosu a filozofia", Michał Tempczyk, 1998 : [recenzja] Agnieszka Kasznia Michał Tempczyk (aut. dzieła rec.) s. 383-384
"Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka", red. Janusz Reykowski, Tadeusz Bielicki, Warszawa 1997 : [recenzja] Monika Karda Tadeusz Bielicki (aut. dzieła rec.) Janusz Reykowski (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Wokół ewolucji", Antoni Hoffman, Warszawa 1997 : [recenzja] Katarzyna Smolak Antoni Hoffman (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Relacja człowieka do środowiska naturalnego w ujęciu chrześcijańskim", Julisław Łukomski, Radom 1997 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Julisław Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej", Stanisław K. Wiąckowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Anna Ćwiek Stanisław K. Wiąckowski (aut. dzieła rec.) s. 390-393
"Człowiek w zagrożonym środowisku - z podstawowych zagadnień sozologii", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1998 : [recenzja] Maria Przetacka Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Tajemnice życia", Joseph Levine, Dawid Suzuki, Warszawa 1996 : [recenzja] Aneta Klimowska Joseph Levine (aut. dzieła rec.) Dawid Suzuki (aut. dzieła rec.) s. 395-397
"Nasza skradziona przyszłość", Thee Celbern, Dianne Dumanowski, John P. Myers, Warszawa 1996 : [recenzja] Lawinia Orłow Thee Celbern (aut. dzieła rec.) Dianne Dumanowski (aut. dzieła rec.) John P. Myers (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Błaganie o mit", Rollo May, tł. В. Moderska і Т. Zysk, Poznań 1997 : [recenzja] Monika Paszkowska Rollo May (aut. dzieła rec.) B. Moderska (aut. dzieła rec.) T. Zysk (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Planeta nie tylko ludzi", Konrad Wołoszczyk, Warszawa 1997 : [recenzja] Małgorzata Kuczkowska Konrad Wołoszczyk (aut. dzieła rec.) s. 400-402
"Mowa zwierząt", Stephen Hart, Warszawa 1996 : [recenzja] Małgorzata Skalska Stephen Hart (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Wojownicy i wilkołaki", Leszek Paweł Słupecki, Warszawa 1994 : [recenzja] Agata Szczęsna Leszek Paweł Słupecki (aut. dzieła rec.) s. 404-405