Znaleziono 12 artykułów

Zbigniew Rostkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontekst historyczny cezarejskiej mowy Piotra (Dz 10, 34-43) Zbigniew Rostkowski s. 23-41
Znaczenie apostolskiego świadectwa w dziele ewangelizacji : (na przykładzie Dz 10, 34-43) Zbigniew Rostkowski s. 43-65
Życie i działalność pasterska ks. bp. Franciszka Jaczewskiego (1832-1914) Zbigniew Rostkowski s. 134-148
Obraz mojej Matki : studium ikonograficzno-historyczne podobizny częstochowskiego wizerunku Zbigniew Rostkowski s. 155-172
"Fermo posta. Paradiso", Antonino Leonelli, Modena 2007 : [recenzja] Zbigniew Rostkowski Antonino Leonelli (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Diecezja drohiczyńska. Spis parafii i duchowieństwa 2004", oprac. i red. Zbigniew Rostkowski, Drohiczyn 2004 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Zbigniew Rostkowski (aut. dzieła rec.) s. 225-229
Jubileusz dziesięciolecia Diecezji Drohiczyńskiej (1991-2001) Zbigniew Rostkowski s. 257-279
Działalność administracyjna, duszpasterska i gospodarcza ks. bp. Antoniego P. Dydycza na terenie diecezji drohiczyńskiej w latach 1994-2009 Zbigniew Rostkowski s. 343-373
Kronika ważniejszych wydarzeń w 10-letniej historii diecezji drohiczyńskiej (1991-2001) Zbigniew Rostkowski s. 427-440
Sprawozdanie ze spotkania archiwistów kościelnych w Warszawie w dniu 18.06.2002 r. Zbigniew Rostkowski s. 439-442
Sprawozdanie z 40 Sympozjum Biblistów Polskich w Lublinie, w dniach 19-20 września 2002 r. Zbigniew Rostkowski s. 443-446
Sprawozdanie z obchodów 750 lecia koronacji księcia włodzimiersko-halickiego Daniela Romanowicza Zbigniew Rostkowski s. 470-475