Znaleziono 12 artykułów

Józef Marceli Dołęga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Komitet Redakcyjny i Redakcja Studiów Teologicznych składają Księdzu Arcybiskupowi Doktorowi Wojciechowi Ziembie...] Józef Marceli Dołęga s. 5
"Człowiek w zagrożonym środowisku. Z podstawowych zagadnień sozologii", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1998 : [recenzja] Małgorzata Podolak Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Kreacjonizm i ewolucjonizm. Ewolucyjny model kreacjonizmu a problem hominizacji", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1988 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 296-297
Droga do uniwersytetu : (cz. I) Józef Marceli Dołęga s. 385-406
"Człowiek w zagrożonym środowisku - z podstawowych zagadnień sozologii", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1998 : [recenzja] Maria Przetacka Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Człowiek w zagrożonym środowisku. Z podstawowych zagadnień sozologii", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1998 : [recenzja] Franciszek Woronowski Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 419
"Odpowiedzialność człowieka za przyrodę", Artur Pawłowski, Lublin 1999 : [recenzja] Józef Marceli Dołęga Artur Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 447-449
"Mechanizmy rozwoju prawa ochrony środowiska. Studium z zakresu filozofii prawa", Dariusz Kiełczewski, Białystok 1998 : [recenzja] Józef Marceli Dołęga Dariusz Kiełczewski (aut. dzieła rec.) s. 449-450
"Kazimierz Kloskowski (1953-1999)", red. J. M. Dołęga, J. Meller, Olecko 2000 : [recenzja] Sławomir Hońko Paweł Markowski Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) Jacek Meller (aut. dzieła rec.) s. 459-461
"Edukacja ekologiczna w rodzinie", red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Olecko 2000 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Bogdan Kulik Marcin Sieńkowski Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 461-462
"Ekologia rodziny ludzkiej", red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Olecko 2000 : [recenzja] Marcin Ołów Michał Stankiewicz Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 463-464
"Zarys sozologii systemowej", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 2005 : [recenzja] Maria Emilia Nowak Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 588-591