Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
2004, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji Józef M. Dołęga s. 3
Nieprzemijalna wartość rodziny Edward Ozorowski s. 5-13
Urząd i posługa w Kościele Mieczysław Ozorowski s. 15-25
Człowiek - istotą relacyjną Janusz Aptacy s. 27-47
Eklezjalny wymiar ewangelizacji w Odnowie w Duchu Świętym Wojciech Nowacki Dorota Wróbel s. 49-69
Potrzeba odnowy duszpasterstwa parafialnego Jacek Czaplicki s. 71-99
Duszpasterz wobec szkolnych lekcji religii Stanisław Dziekoński s. 101-111
Apostolat rodziny chrześcijańskiej w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) Dariusz Lipiec s. 113-131
Rola świętowania w wychowaniu Adam Skreczko s. 133-146
Kary kościelne "cenzury" a kwestia obrony życia Stanisław Biały s. 147-156
Sakrament pokuty i pojednania jako sakrament uleczenia Jan Pieńkosz s. 157-175
Pokuta na tle katolickiej antropologii w hymnach Liturgii godzin okresu Wielkiego Postu Sławomir Ropiak s. 177-192
Kondycja społeczno-moralna współczesnej rodziny polskiej Dariusz Tułowiecki s. 193-220
Zjawisko nawrócenia w "połowie życia" jako szansa na pogłębienie dojrzałości religijnej Zdzisław Golan s. 221-228
Przemoc a konflikt wewnętrzny i męstwo bycia Waldemar Woźniak s. 229-236
Ambiwalencja nowoczesnego świata i zainteresowanie religią Dariusz Zakrzewski s. 237-255
Jubileusz dziesięciolecia Diecezji Drohiczyńskiej (1991-2001) Zbigniew Rostkowski s. 257-279
Stany życia w Kościele Andrzej Kakareko s. 281-293
Symboliczna wartość obrazowania zagłady Żydów w malarstwie Józefa Charytona Norbert Mojżyn s. 295-315
Daniny diecezjalne w świetle uchwał synodów polskich w latach 1967-2000 Stanisław Łupiński s. 317-322
Ewangelicy augsburscy w Łomży i okolicy Witold Jemielity s. 323-356
Krucjata Eucharystyczna w międzywojennej diecezji łomżyńskiej Wojciech Guzewicz s. 357-369
Działalność Sióstr Albertynek w diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym Piotr Zwoliński s. 371-384
Droga do uniwersytetu : (cz. I) Józef Marceli Dołęga s. 385-406
"Doświadczenie religijne" jako świadome poznawanie Ducha Świętego - docelowy etap wielkopostnych rekolekcji szkolnych w dobie relatywizacji wartości i postaw Dariusz Zakrzewski s. 407-414
Nasz wspólny dom - Europa Czesław Gładczuk s. 415-421
Własności transcendentalne i pierwsze zdanie metafizyki w ujęciu historycznym Renata Muszyńska s. 423-434
Kuria Diecezjalna i Sąd Biskupi w Łomży : struktura organizacyjna i personalna Witold Jemielity s. 435-454
Religia rzymskokatolicka na Kurpiowszczyźnie jako czynnik tożsamości kulturowej Józef Łupiński s. 455-463
Sprawozdanie ze spotkania księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2003/2004 Dariusz Wojtecki s. 465-469
Sprawozdanie z obchodów 750 lecia koronacji księcia włodzimiersko-halickiego Daniela Romanowicza Zbigniew Rostkowski s. 470-475
Sprawozdanie z sympozjum "Geny - wolność zapisana? Meandry współczesnej genetyki", KUL, 4.12.2003 Sławomir Mazur s. 476-478
"Pastorale Perspektiven auf dem Bauplatz Europa" : Österreichische Pastoraltagung, Salzburg 8-10.01.2004 Mieczysław Olszewski s. 479-483
Sprawozdanie z sesji wyjazdowej Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW i konferencji naukowej dotyczącej podstaw teologii pastoralnej : Łomża, 20-21 kwietnia 2004 Jacek Czaplicki s. 484-487
Sprawozdanie z sympozjum "Pytania i wartości u podstaw integracji europejskiej" : Drohiczyn, 23-24.04.2004 Sławomir Mazur s. 488-492
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego "Dydaktyka w katechezie" : Łomża, 13 maja 2004 r. Stanisław Dziekoński s. 493-496
"Maryja, Matka i Towarzyszka Chrystusa. Podręcznik mariologii", Leo Scheffczyk, Kraków 2004 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Leo Sheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 497-498
"Święci przestępcy, czyli przedziwne historie Ojców Pustyni", Hans Conrad Zander, Kraków 2002 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Hans Conrad Zander (aut. dzieła rec.) s. 498-499
"Wtedy stanął Piotr ... Zbiór wypowiedzi papieskich skierowanych do katolickiej Odnowy Charyzmatycznej od jej powstania do roku 2002", Kraków 2001 : [recenzja] Wojciech Nowacki s. 500-502
"Percepcja obrzędów pokuty w Polsce po Soborze Watykańśkim II. Studium liturgiczno-duszpasterskie", Piotr Greger, Bielsko-Biała 2000 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Piotr Greger (aut. dzieła rec.) s. 502-504
"Wprowadzenie do liturgii", Bogusław Nadolski, Kraków 2004 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 504-506
"Homo Religiosus", Antoni J. Nowak, Lublin 2003 : [recenzja] Małgorzata Ozorowska-Gładysz Antoni J. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 506-507
"Profil mordercy", Paul Britton, Poznań 1999 : [recenzja] Waldemar Woźniak Paul Britton (aut. dzieła rec.) s. 507-509
"Psychologia kryminalistyczna", Brunon Hołyst, Warszawa 2004 : [recenzja] Waldemar Woźniak Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) s. 510-511
"Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten Reich", Georg Denzler, Zürich 2003 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Georg Denzler (aut. dzieła rec.) s. 512-515
"Działalność diecezjalnych instytutów Akcji katolickiej w Polsce w latach 1930-1939. Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu", Leszek Wilczyński, Toruń 2003 : [recenzja] Wojciech Guzewicz Leszek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 515-517
"Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i Polsce", red. Z. Ciećko, J. M. Dołęga, Olecko 2003 : [recenzja] Edyta Wolter Zdzisław Ciećko (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 517-519
"Wybór pism filozoficznych", M. Jaworski, Olecko 2003 : [recenzja] Renata Muszyńska Marian Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 520-526
"Wprowadzenie do filozofii", Arno Anzenbacher, tł. Juliusz Zychowicz, Kraków 2003 : [recenzja] Czesław Gładczuk Arno Anzenbacher (aut. dzieła rec.) Juliusz Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 526-527
"KATHARSIS. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki", Andrzej Szczeklik, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej W. Świderski Andrzej Szczeklik (aut. dzieła rec.) s. 528-529