Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
2010, Tom 28

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek jak złoto w ogniu doświadczony : mędrca nauka o złocie : /Syr 2:5 - 31:8/ Jan Turkiel s. 3-12
Obrzydliwość w Biblii Jan Turkiel s. 13-23
Życie monastyczne w ujęciu Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu Henryk Dybski s. 25-41
Objawienie Boże jako oczekiwana Teofania Marek Skierkowski s. 43-65
Rola Ducha Świętego w eschatologii w ujęciu Wolfharta Pannenberga Cezary Naumowicz s. 67-79
Zjednoczenie kapłana z Chrystusem Mieczysław Ozorowski s. 81-88
Problem preegzystencji Chrystusa w Kol 1,15-20 Bogusław Kulesza s. 89-106
Chrystologia "zstępująca" kard. Ch. Schönborna i teologia fundamentalna Przemysław Artemiuk s. 107-117
Hermeneutyka demonologii Andrzej Proniewski Adam Wiński s. 119-129
Być sobą w jedności z braćmi : refleksja o tożsamości wyznaniowej w dialogu ekumenicznym Marcin Składanowski s. 131-145
"Gender mainstreaming" jako projekt równouprawnienia mężczyzn i kobiet : ocena etyczna na bazie chrześcijańskiego rozumienia pracy dla dobra wspólnego Stanisław Biały s. 147-163
Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Tadeusz Syczewski s. 165-176
Etos pracy nauczyciela i jego rola w przekazywaniu wartości Jarosław Kotowski s. 177-188
Jak przepowiadać do dzieci? Wojciech Turowski s. 189-199
Wrażliwość na piękno oblubienicy jako istotna cecha miłości małżeńskiej w świetle wybranych tekstów PnP Jerzy Kułaczkowski s. 201-212
Duszpasterska troska o rodziny adopcyjne Mirosław Brzeziński s. 213-226
Znajomość i rozumienie określeń biblijnych u katechizowanych maturzystów z wybranych liceów ogólnokształcących w Białymstoku Maria Elżbieta Kondzior s. 227-236
Rola Kościoła w przeciwdziałaniu manipulacji w mediach Adam Skreczko s. 237-254
Teologia obrazów i przestrzeni cerkwi św. Nikity Męczennika w Kostomłotach Radosław Kimsza s. 255-264
Relacje na temat spotkań z Janem Pawłem II, autorytetem religijnym współczesności Emilia Zimnica-Kuzioła s. 265-277
Porządek nabożeństw w 1804 r. w dekanatach białostockim, knyszyńskim i sokólskim Witold Jemielity s. 279-286
Opiniodawczy charakter Rady do spraw ekonomicznych w Kodeksie Jana Pawła II Robert Kantor s. 287-303
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji wigierskiej, sejneńskiej (augustowskiej) oraz łomżyńskiej Krzysztof R. Prokop s. 305-342
Działalność administracyjna, duszpasterska i gospodarcza ks. bp. Antoniego P. Dydycza na terenie diecezji drohiczyńskiej w latach 1994-2009 Zbigniew Rostkowski s. 343-373
Troska biskupa Jerzego Matulewicza o ducha kapłańskiego w diecezji wileńskiej Janina Samolewicz s. 375-394
Podstawowe cechy mentalnośći narodowej, wpływające na sferę religijno-moralną współczesnej Rosji Henadz Kryzheuski s. 395-410
Rok 1950 - czas porozumienia czy przełomu? Z dziejów Kościoła na Białostoczczyźnie Adam Szot s. 411-434
Białystok jako miejsce pielgrzymkowe Jacek Wojda s. 435-452
Wybrane zagadnienia moralności małżeńsko-seksualnej w opiniach osiemnastolatków : analiza socjologiczna Dariusz Tułowiecki s. 453-464
Trzecia fala protestantyzmu - nowy impuls dążenia do jednośći. O trudnej łasce ekumenizmu katolicko-ewangelikalnego Sławomir Zatwardnicki s. 465-481
Wywiad z Adamem Bujakiem - papieskim fotografikiem Adam Bujak Jolanta Polak s. 483-484
Sprawozdania ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2009/2010 Dariusz Wojtecki s. 485-492
Sprawozdanie z sympozjum "Dwadzieścia lat katechezy w szkole" : Łomża, 13 luty 2010 r. Jarosław Kotowski Marcin Wasielewski s. 493-497
"Po śmierci dziecka", Amadeo Cencini, Pelplin 2009 : [recenzja] Mirosław Brzeziński Amadeo Cencini (aut. dzieła rec.) s. 499-501
"L'olio sulle ferie. Una risposta alle piaghe dell'aborto e del divorzio", a cura di Livio Melina, Carl A. Anderson, Siena 2009 : [recenzja] Mirosław Brzeziński Carl A. Anderson (aut. dzieła rec.) Livio Melina (aut. dzieła rec.) s. 501-504
"Q or not Q? The So-Called Triple, Double and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 505-508
"Geografia wiary", Henryk Seweryniak, Warszawa 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 508-510
"Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums", Gerd Theissen, Gütersloh 2007 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerd Theissen (aut. dzieła rec.) s. 511-514
"Roma e Lutero : Cristologie e ontologie a confronto", Pierluigi Cacciapuoti, Napoli 2010 : [recenzja] Marek Skierkowski Pierluigi Cacciapuoti (aut. dzieła rec.) s. 515-517
"I praenotanda dei Libri Liturgici", Luigi Francesco Conti, Giordano Monzio Compagnoni, Watykan 2009 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Giordano Monzio Compagnoni (aut. dzieła rec.) Luigi Francesco Conti (aut. dzieła rec.) s. 518-519