Znaleziono 13 artykułów

Antoni Jan Ołów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klasyfikacja i doktrynalne podłoże motywów radości w Hymnach Psałterza Antoni Jan Ołów s. 3-45
Radość religijna w Psałterzu Antoni Jan Ołów s. 3-15
Teologia powołania w świetle wybranych tekstów ksiąg prorockich Antoni Jan Ołów s. 7-21
Przekaz biblijny i interpretacja obietnicy prymatu św. Piotra Antoni Jan Ołów s. 7-14
Problematyka zdrowia w tradycji biblijnej Starego Testamentu Antoni Jan Ołów s. 13-22
Struktura i teologia psalmu 149 Antoni Jan Ołów s. 17-31
Motywacje uwielbienia Boga w Hymnach Psałterza : egzegeza wybranych tekstów Antoni Jan Ołów s. 45-86
Terminologia radości w Starym Testamencie Antoni Jan Ołów s. 77-102
Znaczenie formuly qr'bšm YHWH w Starym Testamencie i literaturze międzytestamentalnej Antoni Jan Ołów s. 79-83
Krankheit, Genesungen und Vergebung der Sünden Antoni Jan Ołów s. 111-125
"Theologie des Alten Testaments", Horst Dietrich Preuß, Stuttgart-Berlin-Köln 1991-1992 : [recenzja] Antoni Jan Ołów Horst Dietrich Preuß (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Archeologia biblijna", t. 1-2, Stanisław Gądecki, Gniezno 1994 : [recenzja] Antoni Jan Ołów Stanisław Gądecki (aut. dzieła rec.) s. 425-426
"Studien zur Psalmenauslegung", Klaus Seybold, Stuttgart-Berlin-Köln 1999 : [recenzja] Antoni Jan Ołów s. 527-528