Znaleziono 11 artykułów

Henryk Ciereszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowa i dydaktyczna księdza Michała Sopoćki Henryk Ciereszko s. 7-56
Eucharystia w życiu i posłudze kapłańskiej księdza Michała Sopoćki Henryk Ciereszko s. 47-57
Ksiądz Michał Sopoćko – współrealizator i kontynuator misji św. Faustyny Kowalskiej Henryk Ciereszko s. 57-82
Ksiądz Michał Sopoćko promotor kultu Miłosierdzia Bożego Henryk Ciereszko s. 81-116
Ks. Michał Sopoćko promotor kultu Miłosierdzia Bożego Henryk Ciereszko s. 101-132
Działalność ks. Michała Sopoćki na polu apostolstwa Miłosierdzia Bożego w czasie II wojny światowej Henryk Ciereszko s. 127-146
Absolutny charakter chrześcijaństwa : współczesna interpretacja tezy Henryk Ciereszko s. 181-193
Posługa kierownictwa duchowego księdza Michała Sopoćki wobec świętej Faustyny Kowalskiej Henryk Ciereszko s. 201-229
Naukowa i publicystyczna działalność księdza Michała Sopoćki na polu krzewienia idei i kultu Miłosierdzia Bożego Henryk Ciereszko s. 203-220
Medytacja chrześcijańska Henryk Ciereszko s. 249-263
Heroiczny wymiar życia i cnót księdza Michała Sopoćki Henryk Ciereszko s. 365-388