Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Bystrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Studia nad ideą wolności', red. Zdzisław J. Czarnecki, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Bystrowski Zdzisław J. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku: stan - możliwości - programy", Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Bystrowski Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 706-707
"Edukacja w naturze, czyli jak pokochać, poznać, zrozumieć i ochronić przyrodę", red. J. Leśniewska i J. W. Czartoszewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Bystrowski J.W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) J. Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 713-714
"Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku", Jacek W. Czartoszewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Bystrowski Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 716-717