Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
MAZOWSZE Studia Regionalne
2009, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Rola samorządów w polityce regionalnej Danuta Hübner s. 11-31
Pomiar skuteczności i efektywności w urzędach administracji samorządowej : podejście metodologiczne Piotr Modzelewski Krzysztof Opolski s. 33-51
Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni Przemysław Śleszyński s. 53-71
Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych Mirosław Grochowski s. 73-88
Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu Krzysztof Błażejczyk Jerzy Solon s. 89-112
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie : część I Roman Domański Małgorzata Leszczyńska-Domańska s. 113-134
Wybrane czynniki konkurencyjności województwa mazowieckiego Anna Nitka Dariusz Piotrowski Roman Szabłowski s. 139-160
Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego Tomasz Sałański s. 161-184
"Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar", pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Warszawa 2008 : [recenzja] Elżbieta Mączyńska Hanna Godlewska-Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy", pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Łódź 2008 : [recenzja] Roman Szul Eugeniusz Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Informacje o książce "Ocena projektów europejskich 2007-2013" autorstwa Tadeusza A. Grzeszczyka Czesław Marcinkowski Tadeusz A. Grzeszczyk (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 205-207