Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
MAZOWSZE Studia Regionalne
2015, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Regionalizm w Hiszpanii Roman Szul s. 13-51
Regionalizm w Hiszpanii Roman Szul s. 13-51
Obszary wiejskie a presja urbanizacyjna w powiatach sąsiadujących z Warszawą Barbara Chmielewska s. 53-72
Obszary wiejskie a presja urbanizacyjna w powiatach sąsiadujących z Warszawą Barbara Chmielewska s. 53-72
Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy Małgorzata Denis Joanna Jaroszewicz Anna Majewska s. 73-85
Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy Małgorzata Denis Joanna Jaroszewicz Anna Majewska s. 73-85
Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Anna Dąbrowska Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 87-107
Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Anna Dąbrowska Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 87-107
Zaangażowanie a zaufanie, czyli wybrane aspekty kapitału społecznego na przykładzie podwarszawskiej gminy Podkowa Leśna Dorota Mantey s. 109-124
Zaangażowanie a zaufanie, czyli wybrane aspekty kapitału społecznego na przykładzie podwarszawskiej gminy Podkowa Leśna Dorota Mantey s. 109-124
Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu Piotr Rosik s. 127-139
Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu Piotr Rosik s. 127-139
Struktury krzemionkowo-metaliczne- możliwości potencjalnych zastosowań Elżbieta Bujnowska Krystyna Cyruchin Regina Jeziórska Marek Panasiuk Magdalena Wenda Maria Zielecka s. 141-148
Struktury krzemionkowo-metaliczne- możliwości potencjalnych zastosowań Elżbieta Bujnowska Krystyna Cyruchin Regina Jeziórska Marek Panasiuk Magdalena Wenda Maria Zielecka s. 141-148
Thomas Piketty - współczesny Janosik czy objawienie ekonomiczne? Agata Kocia Krzysztof Opolski Thomas Piketty s. 151-157
Thomas Piketty - współczesny Janosik czy objawienie ekonomiczne? Agata Kocia Krzysztof Opolski Thomas Piketty (aut. dzieła rec.) s. 151-157
Informacje dla autorów. s. 159-160
Informacje dla autorów s. 159-160