Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
MAZOWSZE Studia Regionalne
2008, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacje o autorach. s. 6, 6-0
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego Adam Struzik s. 11-22
Znaczenie administracji publicznej i partnerów społecznych we wdrażaniu nowej strategii lizbońskiej Joachim Osiński s. 23-46
Województwo mazowieckie na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Hanna Godlewska-Majkowska s. 47-61
Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza Tomasz Komornicki Przemysław Śleszyński s. 63-93
Lotnictwo sanitarne i drogowa dostępność komunikacyjna do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckim Piotr Siłka Marcin Stępniak s. 95-107
Ochrona środowiska : aspekty prawne zagadnienia Agnieszka Jakubowska s. 109-127
Bariery i szanse w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich Tomasz Zegar s. 129-144
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Mazowszu Katarzyna Kowalczuk Paweł Szcześniak s. 147-152
Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim Elżbieta Anuszewska s. 153-160
RIS MAZOVIA - regionalna strategia innowacji dla Mazowsza Marcin Postawka s. 161-164
Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy Hanna Godowska Mirosław Krusiewicz s. 165-169
Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt współfinansowany ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.4 Tomasz Zegar s. 173-179
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 181-183