Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
MAZOWSZE Studia Regionalne
2012, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki Przemysław Śleszyński s. 11-32
Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego Konrad Ł. Czapiewski Krzysztof Janc s. 33-51
Determinanty innowacyjności na Mazowszu Anna Dąbrowska Marta Mackiewicz s. 53-70
Policentryczność rozwoju Mazowsza Jerzy Bański Konrad Czapiewski Marcin Mazur s. 71-88
Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni Bożena Degórska s. 89-106
Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza Katarzyna Szmigiel-Rawska Julita Łukomska s. 107-123
Konflikty społeczne na Mazowszu - identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny Sylwia Dudek-Mańkowska Marta Lackowska-Madurowicz s. 125-144
Jak powstają obserwatoria terytorialne w Polsce? Tomasz Sałański s. 147-157
Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza Anna Laszuk s. 159-164
Problemy rozwoju obszarów okołomiejskich : konferencja naukowa w Brnie, 24 maja 2012 roku Maciej Sulmicki s. 167-172
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne". s. 173-175