Znaleziono 7 artykułów

Elżbieta Mączyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny Elżbieta Mączyńska s. 13-28
Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny Elżbieta Mączyńska s. 13-28
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego Elżbieta Mączyńska s. 35-51
Regional asymmetries - basis, consequences and counter-measures : reflections on the outline of the book, a scientific edition by Krystyna Gawlikowska-Hueckel and Jacek Szlachta entitled "Recepiveness of Polish regions to the challenges of contemporary economy : implications for regional development policy? Krystyna Gawlikowska-Hueckel Krystyna Kisiel Elżbieta Mączyńska Jacek Szlachta s. 159-165
Regional asymmetries - basis, consequences and counter-measures : reflections on the outline of the book, a scientific edition by Krystyna Gawlikowska-Hueckel and Jacek Szlachta entitled "Recepiveness of Polish regions to the challenges of contemporary economy : implications for regional development policy?" Elżbieta Mączyńska Krystyna Gawlikowska-Hueckel (aut. dzieła rec.) Jacek Szlachta (aut. dzieła rec.) Krystyna Kisiel (tłum.) s. 159-165
"Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar", pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Warszawa 2008 : [recenzja] Elżbieta Mączyńska Hanna Godlewska-Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 189-194
Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości : (analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych) Elżbieta Mączyńska s. 271-279