Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
MAZOWSZE Studia Regionalne
2010, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o ks. prof. zw. dr hab. Ryszardzie Rumianku. s. 5-6
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 9-11
Kryzys gospodarczy 2008 roku : perspektywa historyczna Wojciech Morawski s. 15-33
Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego Elżbieta Mączyńska s. 35-51
Kryzys i jego wpływ na poziom bogactwa narodów Krzysztof Opolski Tomasz Potocki s. 53-63
Amerykańska policy mix w przeciwdziałaniu następstwom załamania rynków finansowych Bazyli Samojlik s. 65-90
Inwestycje infrastrukturalne jako instrument pobudzenia gospodarki w warunkach kryzysu finansowego Sławomir Listkiewicz Krzysztof Perdzyński s. 91-107
Przejawy kryzysu w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich regionów Zbigniew Strzelecki s. 109-138
Przedsięwzięcia Samorządu Mazowsza w obliczu współczesnego kryzysu Adam Struzik s. 143-148
Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE : próba oceny na przykładzie Mazowsza Mirosław Grochowski Grzegorz Rzeźnik s. 149-164
"Kryzys Globalny. Pierwsze przybliżenie", Władysław Szymański, Warszawa 2009 : [recenzja] Krzysztof Opolski Władysław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 169-172
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 173-175