Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
MAZOWSZE Studia Regionalne
2013, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii Europejskiej Andrzej Karpiński s. 11-28
Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii Europejskiej Andrzej Karpiński s. 11-28
Ludność Warszawy starzeje się Małgorzata Podogrodzka s. 29-45
Ludność Warszawy starzeje się Małgorzata Podogrodzka s. 29-45
Gmina jako miejsce identyfikacji - raport z badań w podwarszawskiej gminie Piaseczno Dorota Mantey s. 47-64
Gmina jako miejsce identyfikacji - raport z badań w podwarszawskiej gminie Piaseczno Dorota Mantey s. 47-64
Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim Piotr Rosik s. 65-79
Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim Piotr Rosik s. 65-79
Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych Emilia Klimaszewska s. 83-105
Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych Emilia Klimaszewska s. 83-105
W poszukiwaniu nowych rozwiązań unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Magdalena Miłkowska s. 107-111
W poszukiwaniu nowych rozwiązań unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Magdalena Miłkowska s. 107-111
Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie Zdzisław Struzik s. 115-126
Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie Zdzisław Struzik s. 115-126
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne" s. 127-128
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 127-128