Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
MAZOWSZE Studia Regionalne
2017, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Adriana Barbara Cieślak s. 9-10
Od Redaktora Naczelnego Adriana Barbara Cieślak s. 9-10
Harmonia czy dysonans : rozwój architektury uzdrowiskowej w Karpatach i Sudetach w latach 60. i 70. XX wieku Błażej Ciarkowski s. 13-24
Harmonia czy dysonans : rozwój architektury uzdrowiskowej w Karpatach i Sudetach w latach 60. i 70. XX wieku Błażej Ciarkowski s. 13-24
Tradycja domów proekologicznych : przykłady polskie Mariusz Damian Nowak s. 25-38
Tradycja domów proekologicznych : przykłady polskie Mariusz Damian Nowak s. 25-38
Modernizacja instalacji grzewczej przeprowadzana w następstwie termomodernizacji budynku Marian Sobiech Jarosław Wasilczuk s. 39-53
Modernizacja instalacji grzewczej przeprowadzana w następstwie termomodernizacji budynku Marian Sobiech Jarosław Wasilczuk s. 39-53
Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie Radosław Piskorski s. 55-66
Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie Radosław Piskorski s. 55-66
Architektura i sztuka stosowana w przedi powojennych projektach Władysława Sowickiego : ewolucja stylu Agata Wereszczyńska s. 67-86
Architektura i sztuka stosowana w przedi powojennych projektach Władysława Sowickiego : ewolucja stylu Agata Wereszczyńska s. 67-86
Wzmacnianie funkcji ekonomii społecznej z poziomu regionu : rozważania na przykładzie założeń i efektów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" Marta Bohdziewicz-Lulewicz s. 89-103
Wzmacnianie funkcji ekonomii społecznej z poziomu regionu : rozważania na przykładzie założeń i efektów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" Marta Bohdziewicz-Lulewicz s. 89-103
Przepis na sukces, czyli jak zrewitalizowano Dolne Miasto w Gdańsku Dariusz Wołodźko s. 105-110
Przepis na sukces, czyli jak zrewitalizowano Dolne Miasto w Gdańsku Dariusz Wołodźko s. 105-110
Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w kontekście polityki transportowej aglomeracji miejskiej na przykładzie Wrocławia Adam Molecki s. 111-121
Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w kontekście polityki transportowej aglomeracji miejskiej na przykładzie Wrocławia Adam Molecki s. 111-121
Programowanie i wdrażanie rozwoju regionalnego w Mołdawii : kilka refleksji z projektów realizowanych w latach 2015-2016 Paulina Legutko-Kobus s. 125-127
Programowanie i wdrażanie rozwoju regionalnego w Mołdawii : kilka refleksji z projektów realizowanych w latach 2015-2016 Paulina Legutko-Kobus s. 125-127
Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego Alina Potrykowska s. 129-131
Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego Alina Potrykowska s. 129-131