Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
MAZOWSZE Studia Regionalne
2013, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Rynek pracy w województwie mazowieckim Tomasz Komornicki Piotr Rosik Piotr Siłka Marcin Stępniak Rafał Wiśniewski s. 11-37
Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższym Małgorzata Podogrodzka s. 39-59
Nieruchomości budynkowe i lokalowe w kontekście sytuacji mieszkaniowej w województwie mazowieckim Piotr Rosik s. 61-78
Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiego Wanda Pełka s. 79-93
Tendencje rozwoju mazowieckiego rolnictwa Małgorzata Sulmicka s. 95-106
Regionalizm w Europie : czynniki i ewolucja Roman Szul s. 107-134
Korytarze transportowe Rail Baltica i Baltic-Adriatic w polityce UE, Polski i regionów Michał Hackiewicz s. 137-148
Zmiany demograficzne i ich wpływ na edukację w województwie mazowieckim Agata Bronowska s. 151-155
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne". s. 157-159
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne" s. 157-159