Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
MAZOWSZE Studia Regionalne
2011, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Dziedzictwo kulturowe Mazowsza : potencjał i problemy zarządzania Krystyna Gutowska Zbigniew Kobyliński s. 11-16
Ochrona dziedzictwa kulturowego - dylematy ponowczesności Dorota Kielak s. 17-19
Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? Zbigniew Kobyliński s. 21-47
Zabytek z punktu widzenia estetyki, czyli o węzłach, przejściach i przesunięciach znaczeń w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym Krystyna Gutowska s. 49-58
Prawne aspekty ochrony nieruchomości zabytkowych Helena Kisilowska s. 59-65
Zabytki województwa mazowieckiego - ochrona, zarządzanie i promocja, w świetle materiałów i działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie Margerita Szulińska s. 67-78
Dziedzictwo kulturowe warszawskiej dzielnicy Białołęka : problemy ochrony, prezentacji i popularyzacji Magdalena Bryk s. 79-101
Stanowiska archeologiczne w krajobrazie kulturowym Mazowsza : problemy zarządzania i ekspozycji Jacek Wysocki s. 103-115
Zamki na Mazowszu : historia, stan zachowania i wykorzystania Marek Jakubiak s. 117-124
Dziedzictwo kultury olęderskiej na Mazowszu Jerzy Szałygin s. 125-137
Prawne aspekty korzystania z nieruchomych zabytków techniki na przykładzie obiektów poprzemysłowych Żyrardowa Monika Łaczmańska s. 139-147
Problemy rozpoznania zabytkowych parków na terenie Warszawy oraz przygotowania zaleceń konserwatorskich na przykładzie Ogrodu Krasińskich Anna Dymek s. 149-162
Pałac w Sannikach : historia odzyskana Dorota Zaremba s. 163-173
Pozostałości Nadawczej Radiostacji Transatlantyckiej : problemy konserwatorskie, potencjał edukacyjny i turystyczny Bartłomiej Klęczar s. 175-188
Problemy ochrony i konserwacji architektury czasów najnowszych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych z lat 1950-1956 Anna Wenka-Radzimirska s. 189-200
Bilans korzyści i niedogodności : prywatny właściciel wobec decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków Margarita Kulesza s. 201-207
Dziedzictwo kulturowe Mazowsza : problemy społeczne, promocja i informacja Katarzyna Krawczykowska s. 209-216
Potrzeba i tradycja znakowania zabytków : znak Błękitnej Tarczy na warszawskich zabytkach Magdalena Wyrzykowska s. 217-225
Tematyczne szlaki turystyczne - pomysł na wykorzystanie i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego Mazowsza Daniel Sukniewicz s. 227-232
Metropolia warszawska - metodyczne problemy planowania przestrzeni : konferencja "Obszar Metropolitalny Warszawy", 13 czerwca 2011 roku Tomasz Sławiński s. 235-240
Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów : warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku Mirosław Grochowski s. 241-246
"Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju" : konferencja naukowa w Jachrance, 16-17 czerwca 2011 roku Paulina Legutko-Kobus s. 249-251
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 253-255