Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
MAZOWSZE Studia Regionalne
2015, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pożegnanie dr. hab. prof. SGH Zbigniewa Strzeleckiego – Redaktora naczelnego „MAZOWSZE Studia Regionalne„ w latach 2008-2015. s. 7-8
Pożegnanie dr. hab. prof. SGH Zbigniewa Strzeleckiego – Redaktora naczelnego „MAZOWSZE Studia Regionalne„ w latach 2008-2015 s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od Redaktora Naczelnego Adriana Barbara Cieślak s. 9-10
Od Redaktora Naczelnego Adriana Barbara Cieślak s. 9-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym) Joanna Gil-Mastalerczyk s. 13-25
Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym) Joanna Gil-Mastalerczyk s. 13-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
Parki na dawnych terenach przemysłowych jako element szczególny w krajobrazie Zürychu Jakub Botwina s. 27-33
Parki na dawnych terenach przemysłowych jako element szczególny w krajobrazie Zürychu Jakub Botwina s. 27-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Urban gardening: elements, social, cultural and recreational aspects Ingė Auželienė Linas Daubaras Vaida Vaitkutė Eidimtienė s. 35-47
Urban gardening : elements, social, cultural and recreational aspects Ingė Auželienė Linas Daubaras Vaida Vaitkutė Eidimtienė s. 35-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zespół dworsko-parkowy „Willa Mindic” jako szczególny element w krajobrazie i przemiany jego struktury jako znaków czasu Lidia Ozimkowska Jerzy Wojtatowicz s. 49-69
Zespół dworsko-parkowy „Willa Mindic” jako szczególny element w krajobrazie i przemiany jego struktury jako znaków czasu Lidia Ozimkowska Jerzy Wojtatowicz s. 49-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Element szczególny w otoczeniu : znaki czasu na przykładzie Grodziska Bródnowskiego w Warszawie Kinga Olszewska s. 71-78
Element szczególny w otoczeniu : znaki czasu na przykładzie Grodziska Bródnowskiego w Warszawie Kinga Olszewska s. 71-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu : „Drzwi płockie” na Wzgórzu Tumskim w Płocku i Złote Ogrody Texcoco w Meksyku Sławomir Paweł Markowski s. 79-89
Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu : „Drzwi płockie” na Wzgórzu Tumskim w Płocku i Złote Ogrody Texcoco w Meksyku Sławomir Paweł Markowski s. 79-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Plac Narutowicza w Warszawie : dyskusja o zachowaniu walorów kulturowych miejsca Beata Fortuna-Antoszkiewicz Jan Łukaszkiewicz s. 91-108
Plac Narutowicza w Warszawie : dyskusja o zachowaniu walorów kulturowych miejsca Beata Fortuna-Antoszkiewicz Jan Łukaszkiewicz s. 91-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju Tadeusz Markowski s. 111-119
Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju Tadeusz Markowski s. 111-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego Małgorzata Żak-Skwierczyńska s. 121-136
Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego Małgorzata Żak-Skwierczyńska s. 121-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030" – jako przykład zintegrowanego planowania na poziomie ponadregionalnym Ewa Paturalska-Nowak s. 137-144
"Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030" – jako przykład zintegrowanego planowania na poziomie ponadregionalnym Ewa Paturalska-Nowak s. 137-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Possible approaches to barriers to development in public policy Andrzej Gałązka Ewa Jastrzębska Paulina Legutko-Kobus Zbigniew Strzelecki s. 145-161
Possible approaches to barriers to development in public policy Andrzej Gałązka Ewa Jastrzębska Paulina Legutko-Kobus Zbigniew Strzelecki s. 145-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rekreacja w stre e podmiejskiej na przykładzie podwarszawskiej gminy Piaseczno : raport z badań Dorota Mantey s. 163-177
Rekreacja w stre e podmiejskiej na przykładzie podwarszawskiej gminy Piaseczno : raport z badań Dorota Mantey s. 163-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Response of Winter wheat cultivars to the environment and crop management in post-registration multi-environment trials (PDO) Adriana Derejko s. 181-196
Response of Winter wheat cultivars to the environment and crop management in post-registration multi-environment trials (PDO) Adriana Derejko s. 181-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne". s. 197-198
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne" s. 197-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Information for authors submitting articles to the "Mazovia: Regional Studies". s. 199-200
Information for authors submitting articles to the "Mazovia: Regional Studies" s. 199-200
  Zacytuj
 • Udostępnij