Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
MAZOWSZE Studia Regionalne
2010, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Rozwój demograficzno-społeczny Warszawy w XX wieku Andrzej Gawryszewski s. 11-28
O sposobach wykorzystania przez armię rzymską koni tzw. ras prymitywnych Radosław Andrzej Gawroński s. 29-50
"Rewolucja neolityczna" na Mazowszu : początki nowoczesnej gospodarki Barbara Sałacińska Sławomir Sałaciński s. 51-72
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Maria Krajewska s. 73-105
O kolekcjach tworzących zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Marek Zalewski s. 107-118
Termiczne przekształcenie odpadów kłopotliwych na przykładzie mączki zwierzęcej Henryk Karcz Andrzej Myczko Krzysztof Wierzbicki s. 119-127
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie : część II Roman Domański Małgorzata Leszczyńska-Domańska s. 129-151
Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju : przyczyny zjawiska i kierunki działań naprawczych : przypadek Mazowsza Paulina Sikorska s. 155-182
Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu Magdalena Fuhrmann Mirosław Grochowski Tomasz Zegar s. 183-200
Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Paweł Soczewski Aneta Staniewska s. 201-210
Polskie regiony jako motory rozwoju : refleksje wokół publikacji "Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski" Roman Szul Anna Dąbrowska-Nowacka (aut. dzieła rec.) Jan Szomburg (aut. dzieła rec.) s. 213-218
Erazm Majewski (1858-1922) Maria Krajewska s. 219-228
"Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego" profesora Jerzego Łempickiego : ukoronowanie sierpeckich publikacji 2008 roku Magdalena Staniszewska Jerzy Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Rocznik Otwocki" Czesław Marcinkowski s. 233-236
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 237-239