Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
MAZOWSZE Studia Regionalne
2017, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Adriana Barbara Cieślak s. 9-10
Terytorialny paradygmat rozwoju w praktyce Monika Słupińska s. 13-22
Kreowanie marek regionów za granicą przez różne grupy interesariuszy na przykładzie wybranych polskich województw Katarzyna Janiszewska s. 23-33
Rewitalizacja a jakość przestrzeni publicznej centrum miasta Anna Wojnarowska s. 35-52
Pogranicze sztuki i architektury : przestrzeń miejska jako ważny czynnik kształtowania tożsamości Anna Rathman s. 53-60
Nowe możliwości rewitalizacji małych zbiorników wodnych Andrzej Eymontt Krzysztof Wierzbicki s. 61-75
Działalność architektoniczna w formie spółki partnerskiej Wanda Misiak s. 77-84
Upamiętnianie księcia Janusza Starszego a wiedza współczesnego mieszkańca Mazowsza Piotr Piekarz s. 85-100
Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego Maria Bednarek-Szczepańska Karolina Dmochowska-Dudek s. 103-114
Mieć czy być w ruchu – IV Światowy Kongres Mobilności Współdzielonej Maciej Sulmicki s. 117-124
Informacje dla autorów publikujących w periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. s. 125-126
Information for the authors submitting articles to the Mazovia: Regional Studies. s. 127-128