Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
MAZOWSZE Studia Regionalne
2011, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010 - zalecenia i rekomendacje, w tym dla Polski Renata Pałka s. 11-49
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym : nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych Krystyna Gutowska Zbigniew Kobyliński s. 51-72
Współpraca systemu edukacji z gospodarką Marcin Dwórznik Krzysztof Opolski s. 73-88
Zmiany na rynku pracy na Mazowszu w latach 1999-2008 Andrzej Karpiński s. 89-109
Jakość życia w regionach lotniskowych Agnieszka Bech s. 113-122
Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego Michał Hackiewicz s. 123-148
Analiza praktycznych problemów rozwoju energetyki lokalnej na przykładzie wybranych gmin wschodniej części województwa mazowieckiego Zbigniew Cieszkowski Elżbieta Polak s. 149-165
Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych Mirosław Grochowski s. 167-172
Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne - doświadczenia angielskie Dariusz Świątek s. 173-180
Kształtowanie ładu przestrzennego - doświadczenia francuskie Zofia Wysocka s. 181-190
Debata nad projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju : wnioski i komentarze z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Michał Hackiewicz s. 193-197
V Forum Kohezyjne "Inwestowanie w przyszłość Europy : wkład polityki spójności w Europę 2020" : piłka ciągle w grze Zbigniew Strzelecki s. 199-203
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 205-207