Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
MAZOWSZE Studia Regionalne
2012, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Komornicki Piotr Rosik s. 11-35
Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną Dariusz Świątek s. 37-63
Przedsiębiorstwa Mazowsza mające siedzibę poza Warszawą a poziom koncentracji gospodarki regionu Piotr Rosik s. 65-85
Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu Wojciech Dziemianowicz Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 87-106
Warszawa - miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludności Małgorzata Podogrodzka s. 107-118
Jak Cię widzą, tak Cię piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańców Dorota Mantey s. 119-132
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jako czynnik aktywizujący wiejskie organizacje pozarządowe w województwie łódzkim Aneta Golba s. 133-143
Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie Sylwia Dudek-Mańkowska Magdalena Fuhrmann Mirosław Grochowski Tomasz Zegar s. 147-157
Mijające krajobrazy Mazowsza - Otwock 1916-2011 : sesja popularno-naukowa zorganizowana w Otwocku 10 czerwca 2011 roku - wspomnienie konferencji i recenzja materiałów pokonferencyjnych Czesław Marcinkowski Paweł Ajdacki (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Hołd oddany braci strażackiej Diecezji Płockiej, czyli nowa publikacja księdza dokumentalisty Andrzeja Zakrzewskiego "Zastępy strażackie w parafiach Diecezji Płockiej" Magdalena Staniszewska Andrzej Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 165-166
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne". s. 167-168