Znaleziono 8 artykułów

Małgorzata Podogrodzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludność Warszawy starzeje się Małgorzata Podogrodzka s. 29-45
Ludność Warszawy starzeje się Małgorzata Podogrodzka s. 29-45
Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższym Małgorzata Podogrodzka s. 39-59
Demografia Warszawy na tle innych miast Polski w latach 1990-2008 Małgorzata Podogrodzka s. 53-69
Warszawa - miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludności Małgorzata Podogrodzka s. 107-118
Przestrzenne zróżnicowanie liczby ludności województwa mazowieckiego między rokiem 2001 a 2011 Małgorzata Podogrodzka s. 225-253
Nowe uwarunkowanie demograficzne wyzwaniem dla rynku pracy w Polsce Małgorzata Podogrodzka s. 345-365
Starość demograficzna w Polsce : ujęcie przestrzenne Małgorzata Podogrodzka s. 409-421