Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Szmigiel-Rawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lekcje współpracy przez granice : wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 55-64
Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu Wojciech Dziemianowicz Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 87-106
Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Anna Dąbrowska Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 87-107
Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Anna Dąbrowska Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 87-107
Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza Katarzyna Szmigiel-Rawska Julita Łukomska s. 107-123