Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
MAZOWSZE Studia Regionalne
2011, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-9
Barometr Mazowsza - zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym Mirosław Grochowski s. 13-55
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych - centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regionie Agnieszka Ajdyn s. 57-65
Paradygmaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckim Krzysztof Mączewski Andrzej Natuniewicz Andrzej Perkowski Aneta Staniewska Jarosław Wysocki s. 67-74
Najważniejsze i najpilniejsze zadania w województwie mazowieckim Tomasz Sałański s. 75-94
Aktualizacja dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego odpowiedzią na nowe wyzwania rozwojowe Zbigniew Strzelecki s. 95-105
[23 marca 2011 roku w Warszawie...]. s. 109, 109-0
Mazowsze zmienia się dla wszystkich : nasze priorytety rozwoju Adam Struzik s. 109-113
Rola Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych we wspieraniu zarządzania w regionie Agnieszka Ajdyn s. 114-117
Wystąpienia przedstawicieli Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. s. 114, 114-0
Elektroniczna administracja Krzysztof Mączewski s. 117-120
Wystąpienia gości konferencji : wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Waldemar Pawlak s. 121-122
Wystąpienia gości konferencji : dr Michael Schneider - przedstawiciel regionu Saksonia-Anhalt oraz przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów. Michael Schneider s. 122-124
Dyskusja Grzegorz Arciszewski Maria Bernacka-Rheims Zbigniew Kruszewski Radosław Legan Olga Muniak Waldemar Pawlak Michał Staniak Adam Struzik Zbigniew Strzelecki s. 125-136
[List do uczestników konferencji] Jacek Kozłowski s. 139, 139-0
Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt wspomagający zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym Tomasz Zegar s. 141-143
Fotoreportaż z konferencji "Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza". s. 145-155
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 157-159