Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
MAZOWSZE Studia Regionalne
2014, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-9
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny Elżbieta Mączyńska s. 13-28
Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny Elżbieta Mączyńska s. 13-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rolnictwo III Rzeczpospolitej Józef St. Zegar s. 29-47
Rolnictwo III Rzeczpospolitej Józef St. Zegar s. 29-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i działania biznesu na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce Ewa Jastrzębska Paulina Legutko-Kobus s. 49-75
Rola i działania biznesu na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce Ewa Jastrzębska Paulina Legutko-Kobus s. 49-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie przemiany w perspektywie politologiczno-socjologicznej Henryk Skorowski s. 77-89
Polskie przemiany w perspektywie politologiczno-socjologicznej Henryk Skorowski s. 77-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój polskiego sektora finansowego w I dekadzie XXI wieku Marcin Dwórznik Krzysztof Opolski s. 91-107
Rozwój polskiego sektora finansowego w I dekadzie XXI wieku Marcin Dwórznik Krzysztof Opolski s. 91-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu Bartłomiej Kolipiński s. 109-118
Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu Bartłomiej Kolipiński s. 109-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju : zarządzanie obszarami funkcjonalnymi Mirosław Grochowski s. 119-136
Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju : zarządzanie obszarami funkcjonalnymi Mirosław Grochowski s. 119-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 – czerwiec 2014 Kinga Stanek s. 139-151
Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 – czerwiec 2014 Kinga Stanek s. 139-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów publikujących w periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. s. 155-156
Informacje dla autorów publikujących w periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne s. 155-156
  Zacytuj
 • Udostępnij