Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
MAZOWSZE Studia Regionalne
2016, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego s. 9-10
Od Redaktora Naczelnego. s. 9-10
Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wieku Hanka Zaniewska s. 13-30
Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wieku Hanka Zaniewska s. 13-30
Problemy rewitalizacji placu miejskiego w Węgrowie Małgorzata Ewa Sikorska Izabela Sobierajska s. 31-47
Problemy rewitalizacji placu miejskiego w Węgrowie Małgorzata Ewa Sikorska Izabela Sobierajska s. 31-47
Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności Małgorzata Ewa Sikorska Izabela Sobierajska s. 49-70
Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności Małgorzata Ewa Sikorska Izabela Sobierajska s. 49-70
Chaos i porządek współczesnej architektury Zygmunt Szparkowski s. 71-95
Chaos i porządek współczesnej architektury Zygmunt Szparkowski s. 71-95
Język i regionalna adaptacyjność architektury Bogusz Modrzewski s. 97-107
Język i regionalna adaptacyjność architektury Bogusz Modrzewski s. 97-107
Architektoniczna moda Rafał Mazur s. 109-116
Architektoniczna moda Rafał Mazur s. 109-116
Bionic aspects in the search of functional systems of structural surfaces Anna Nowak Wiesław Rokicki s. 117-124
Bionic aspects in the search of functional systems of structural surfaces Anna Nowak Wiesław Rokicki s. 117-124
Pluralizm form i rozwiązań przestrzennych w polskiej architekturze sakralnej XX wieku : na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej Joanna Gil-Mastalerczyk s. 125-136
Pluralizm form i rozwiązań przestrzennych w polskiej architekturze sakralnej XX wieku : na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej Joanna Gil-Mastalerczyk s. 125-136
Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizacji budynków biurowych na terenie Niemiec Tomasz Grzelakowski s. 137-153
Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizacji budynków biurowych na terenie Niemiec Tomasz Grzelakowski s. 137-153
Voronoi diagrams – rod structure research models in architectural and structural optimization Ewelina Gawell Wiesław Rokicki s. 155-164
Voronoi diagrams – rod structure research models in architectural and structural optimization Ewelina Gawell Wiesław Rokicki s. 155-164
Budynek inteligentny – hybrydowy system energetyczny Marcin Bugaj Roman Domański s. 165-182
Budynek inteligentny – hybrydowy system energetyczny Marcin Bugaj Roman Domański s. 165-182
Analiza kosztów inwestycji i eksploatacji hybrydowych źródeł energii dla budynku w technologii tradycyjnej w zależności od jego skali Mariusz Owczarek Weronika Radzikowska-Juś s. 183-202
Analiza kosztów inwestycji i eksploatacji hybrydowych źródeł energii dla budynku w technologii tradycyjnej w zależności od jego skali Mariusz Owczarek Weronika Radzikowska-Juś s. 183-202
Cena słońca w projektowaniu architektonicznym Witold Andrzej Werner s. 203-207
Cena słońca w projektowaniu architektonicznym Witold Andrzej Werner s. 203-207
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne stosowania pomp ciepła w budownictwie Marian Sobiech Jarosław Wasilczuk s. 209-222
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne stosowania pomp ciepła w budownictwie Marian Sobiech Jarosław Wasilczuk s. 209-222
Nanokompozyty z grafenem: wytwarzanie, właściwości i znaczenie w budownictwie Zdzisław Trzaska Maria Trzaska s. 223-245
Nanokompozyty z grafenem: wytwarzanie, właściwości i znaczenie w budownictwie Zdzisław Trzaska Maria Trzaska s. 223-245
O rewitalizacji na Mazowszu Paulina Sikorska s. 249-258
O rewitalizacji na Mazowszu Paulina Sikorska s. 249-258
Przykłady wykorzystania opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce Elżbieta Muszyńska s. 261-279
Przykłady wykorzystania opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce Elżbieta Muszyńska s. 261-279
Prof. nt. arch. Hanka Ludmiła Zaniewska (1941-2016) s. 281-282
Prof. nt. arch. Hanka Ludmiła Zaniewska (1941-2016). s. 281-282
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne" s. 283-284
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne". s. 283-284
Information for authors submitting articles to the "Mazovia: Regional Studies" s. 285-286
Information for authors submitting articles to the "Mazovia: Regional Studies". s. 285-286