Tytuł MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN 1689-4774
Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
MAZOWSZE Studia Regionalne
2014, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
Od Redaktora Naczelnego Zbigniew Strzelecki s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego Piotr Siłka s. 11-37
Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego Piotr Siłka s. 11-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola strategii długookresowej w rozwoju regionu – pozytywne wzorce – najczęstsze błędy Andrzej Karpiński s. 39-54
Rola strategii długookresowej w rozwoju regionu – pozytywne wzorce – najczęstsze błędy Andrzej Karpiński s. 39-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reputacja wewnętrzna osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie w kontekście planowanej rewitalizacji – raport z badań ankietowych Dorota Mantey s. 55-76
Reputacja wewnętrzna osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie w kontekście planowanej rewitalizacji – raport z badań ankietowych Dorota Mantey s. 55-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lokalny wymiar społecznej gospodarki rynkowej Maciej Gurbała s. 79-94
Lokalny wymiar społecznej gospodarki rynkowej Maciej Gurbała s. 79-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo i pokój w nauczaniu Jana Pawła II, zawarte w Orędziach na Światowe Dni Pokoju 1979-1986 Zdzisław Struzik s. 97-109
Bezpieczeństwo i pokój w nauczaniu Jana Pawła II, zawarte w Orędziach na Światowe Dni Pokoju 1979-1986 Zdzisław Struzik s. 97-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego : 7 września 2013 roku Czesław Marcinkowski s. 111-113
I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego : 7 września 2013 roku Czesław Marcinkowski s. 111-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne". s. 115-116
Informacje dla autorów publikujących w periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne s. 115-116
  Zacytuj
 • Udostępnij