Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Leszczyńska-Domańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie : część I Roman Domański Małgorzata Leszczyńska-Domańska s. 113-134
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie : część II Roman Domański Małgorzata Leszczyńska-Domańska s. 129-151