Znaleziono 7 artykułów

Roman Domański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Źródła i akumulacja energii w XXI wieku [Streszczenie] Roman Domański s. 111, 111-0
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie : część I Roman Domański Małgorzata Leszczyńska-Domańska s. 113-134
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie : część II Roman Domański Małgorzata Leszczyńska-Domańska s. 129-151
Budynek inteligentny – hybrydowy system energetyczny Marcin Bugaj Roman Domański s. 165-182
Budynek inteligentny – hybrydowy system energetyczny Marcin Bugaj Roman Domański s. 165-182
Modelling the decoupling point in forward and backward supply chains Michał Adamczak Piotr Cyplik Roman Domański Martyna Malak Żaneta Pruska s. 263-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
Klasyfikacja asortymentu w małych przedsiębiorstwach : rzeczywista potrzeba czy strata czasu? Michał Adamczak Piotr Cyplik Roman Domański s. 343-353