Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1978, Tom 9 (87)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo europejskie a zagadnienie modeli bezpieczeństwa międzynarodowego Janusz Gilas s. 3-16
Gunnara Myrdala koncepcja integracji Adam Gwiazda s. 17-26
Z problematyki kształtowania się władzy ludowej w województwie pomorskim (bydgoskim) : styczeń-marzec 1945 r. Ryszard Kozłowski s. 27-42
Stosunek niektórych działaczy SPD do leninowskiej zasady pokojowej koegzystencji Johann Krüger s. 43-46
Propaganda międzynarodowa jako przejaw walki ideologicznej Bogdan Lewandowski s. 47-62
Polskie duchowieństwo katolickie w zaborze pruskim wobec sprawy niepodległości Polski na przełomie XIX i XX w. Ryszard Michalski s. 63-72
Pomorska Wojewódzka Rada Narodowa (1945-1950) Edmund Mizerski s. 73-86
Marksistowska koncepcja ideologii Józef Pawlak s. 87-99
Wkład Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w międzynarodową politykę rozbrojeniową Zdzisław Pawluczuk s. 101-113
Znaczenie środków masowego przekazu w działalności Kościoła rzymskokatolickiego Bogusław Podszucki s. 115-123
Pokojowe współistnienie a wojna psychologiczna kapitalizmu przeciwko państwom socjalistycznym Marian Urbański s. 125-139