Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1985, Tom 15 (183)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kategoria klasy społecznej u Karola Marksa i Fryderyka Engelsa : próba rekonstrukcji i klasyfikacji Roman Bäcker s. 3-26
Z problematyki zatrudnienia socjalnego : sondaż w toruńskich zakładach pracy Krzysztof Piątek s. 27-42
Niepodległe państwo czy międzynarodowa rewolucja? : antynomie w polskim ruchu socjalistycznym w latach 1914-1921 Ryszard Michalski s. 43-74
Rewolucje rosyjskie 1917 r. a sprawa polska w prasie polskiej zaboru pruskiego Zbigniew Walczak s. 75-109
Idea sojuszu polsko-francuskiego w myśli politycznej głównych polskich ugrupowań politycznych (1944-1948) Adam Marszałek s. 111-143
Cele ChRL w wymianie gospodarczej z Europą Zachodnią i ich realizacja w latach 1977-1980 Krzysztof Makowski s. 145-164