Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1981, Tom 12 (120)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodologiczna analiza pojęć informacji i sterowania Stanisław Jerzy Włodowski s. 3-18
Rzymskokatolicka koncepcja dialogu Bogusław Podszucki s. 19-25
Problem kontroli demilitaryzacji dna mórz i oceanów Tadeusz Wasilewski s. 27-37
Geneza francuskich partii politycznych Adam Marszałek s. 39-55
Spór o drogi do "socjalistycznej Polski" w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (1892-1906) Ryszard Michalski s. 57-70
Przesłanki i rozwój stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych między Polską a NRD w latach 1950-1955 i ich znaczenie Józef Fiszer s. 71-92
Ukonstytuowanie się Rad Narodowych w województwie pomorskim w 1945 r. Ryszard Sudziński s. 93-117
Afrykański ruch narodowowyzwoleńczy RPA w latach siedemdziesiątych Bogdan Ziółkowski s. 119-132
Przemiany na rynku pracy Torunia w latach 1971-1978 Krzysztof Piątek s. 133-150