Znaleziono 8 artykułów

Edmund Mizerski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zagadnienia z problematyki naczelnych organów państwowych w okresie obowiązywania pierwszej konstytucji Bułgarskiej Republiki Ludowej Edmund Mizerski s. 21-33
Znaczenie rad terenowych dla koncepcji samorządu komunistycznego w Związku Radzieckim Edmund Mizerski s. 41-56
"Pozycja organu przedstawicielskiego w ustawodawstwie Polski Ludowej", E. Mizerski, Toruń 1962 : [recenzja] Edmund Mizerski s. 61-62
Pomorska Wojewódzka Rada Narodowa (1945-1950) Edmund Mizerski s. 73-86
Z zagadnień genezy federalizmu socjalistycznego Edmund Mizerski s. 77-97
Konstytucyjne usytuowanie administracji związkowej w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii Edmund Mizerski s. 89-101
Stałe komitety Rady Związkowej w świetle podstawowych norm konstytucji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii z 7 IV 1963 roku Edmund Mizerski s. 111-122
Parlament w europejskich państwach socjalistycznych : zagadnienia wybrane Edmund Mizerski s. 133-153