Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1979, Tom 10 (97)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie wyborów krajowych i ogólnofederalnych w latach 1972-1976 dla Partii Wolnych Demokratów Janusz Janiszewski s. 3-20
Narodziny nacjonalizmu indyjskiego i jego ideologia Janusz Justyński s. 21-40
Metody propagandowe amerykańskich rozgłośni radiowych Bogdan Lewandowski s. 41-58
Informacja a polityka Adam Marszałek s. 59-71
Rewolucja socjalistyczna w Polsce w świetle teorii marksistowsko-leninowskiej Ryszard Michalski s. 73-86
Rola klasy robotniczej w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym Zdzisław Pawluczuk s. 87-110
Problemy rozwoju klasy robotniczej w Polsce Ludowej Zbigniew Walczak s. 111-123
Z dziejów Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1950 Bogdan Ziółkowski s. 125-135