Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1968, Tom 2 (27)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opinia publiczna jako pozakonstytucyjny czynnik rządzenia Kazimierz Biskupski s. 3-18
Uwagi o kryzysie amerykańskiego parlamentaryzmu Wacław Szyszkowski s. 19-37
Teoretyczne modele legalizmu Wiesław Lang Andrzej Mrózek s. 39-66
Struktura wewnętrzna i uprawnienia Izby Ludowej w Niemieckiej Republice Demokratycznej Kazimierz Nowak s. 67-87
Kształtowanie się podstaw ustrojowych Mongolskiej Republiki Ludowej w okresie lat 1921-1949 Bogdan Głębowicz s. 89-109
Stałe komitety Rady Związkowej w świetle podstawowych norm konstytucji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii z 7 IV 1963 roku Edmund Mizerski s. 111-122
Stanowisko prezydenta w koncepcjach ustrojowych okresu Résistance Krzysztof Wołowski s. 123-140