Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1969, Tom 3 (36)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo a polityka Wiesław Lang Andrzej Mrózek s. 3-18
Kryteria uznania państwa i rządu w teorii i praktyce międzynarodowej Janusz Symonides s. 19-59
Aparat biurokratyczny w Stanach Zjednoczonych Kazimierz Nowak s. 61-76
Maszyny partyjne i bossowie w Stanach Zjednoczonych Kazimierz Nowak s. 77-88
Konstytucyjne usytuowanie administracji związkowej w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii Edmund Mizerski s. 89-101
Przyczyny zerwania konkordatu między Polską a Watykanem w 1945 r. : (w świetle współczesnej literatury polskiej) Zofia Waszkiewicz s. 103-121
Projekty reformy urzędu prezydenta w III Republice Francuskiej Krzysztof Wołowski s. 123-138