Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1976, Tom 8 (78)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontakty dyplomatyczne Polski z państwami Europy Północnej i ich wpływ na politykę międzynarodową (1945-1974) Jan Białocerkiewicz s. 3-16
Długofalowa i antycykliczna polityka interwencyjna państwa w gospodarce Republiki Federalnej Niemiec po II wojnie światowej Barbara Polszakiewicz s. 17-34
Doktryna polityczna "Narodnej Woli" Józef Pawlak s. 35-46
Rozwój form i instrumentów neokolonializmu w Ameryce Łacińskiej Ryszard Żukowski s. 47-68
Ramy konstytucyjne współpracy państw skandynawskich z zagranicą Ryszard Bojarski s. 69-82
Organizacja amerykańskiej propagandy zagranicznej Bogdan Lewandowski s. 83-96
Szpiegostwo jako podstawowe zagrożenie dla powinności obywatelskiej strzeżenia tajemnicy państwowej Marian Urbański s. 97-116
Działalność dyplomatyczna Watykanu w pierwszych miesiącach pontyfikatu Piusa XII Zofia Waszkiewicz s. 117-132
Ekumenizm protestancki : cele i kierunki działania Bogusław Podszucki s. 133-149
Watykan a ziemie polskie pod zaborem pruskim (1870-1920) Ryszard Michalski s. 151-172
Komisje Krajowej Rady Narodowej Zofia Wasik s. 173-188
Międzynarodowy ruch robotniczy a spółdzielczość w latach 1864-1914 : I i II Międzynarodówka Zdzisław Pawluczuk s. 189-209