Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1990, Tom 19 (213)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja polityki międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej w latach 1949-1985 w aspekcie teoretycznym Krzysztof Makowski s. 3-24
Wizja powojennej Norwegii w programie norweskich związkowców i działaczy ruchu robotniczego przygotowanym na emigracji w Londynie i Sztokholmie w latach 1942-1945 Emilia Denkiewicz-Szczepaniak s. 25-38
Obraz Francji w prasie polskiej w okresie "zimnej wojny" Adam Marszałek s. 39-66
Koncepcja bloku państw środkowoeuropejskich w myśli politycznej Władysława Studnickiego Jacek Gzella s. 67-85
Polska i jej granice w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (1892-1918) Ryszard Michalski s. 87-103
Koncepcja polskiego państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego Jan Waskan s. 105-118
Warunki działalności prasy polskiej na ziemiach zaboru pruskiego w okresie poprzedzającym wybuch i podczas pierwszej wojny światowej Zbigniew Walczak s. 119-127
Koncepcje agrarne w poglądach społeczno-politycznych Stanisława Grabskiego Witold Wojdyło s. 129-140