Znaleziono 12 artykułów

Adam Marszałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza francuskich partii politycznych Adam Marszałek s. 39-55
Obraz Francji w prasie polskiej w okresie "zimnej wojny" Adam Marszałek s. 39-66
Informacja a polityka Adam Marszałek s. 59-71
Związek Radziecki a świat zewnętrzny Adam Marszałek s. 67-81
Poprawa stosunków z Francją w latach 1954-1958 Adam Marszałek s. 69-87
Francja i stosunki polsko-francuskie w publicystyce "Przeglądu Wszechpolskiego" (1922-1926) Adam Marszałek s. 71-85
Francuskie partie polityczne w walce o kształt ustrojowy państwa (1944-1946) Adam Marszałek s. 75-93
Stosunki polsko-francuskie w okresie formowania się władzy ludowej (1944-1948) Adam Marszałek s. 83-97
Stosunek polskiej myśli politycznej do francuskich planów integracji Europy Zachodniej w okresie IV Republiki Adam Marszałek s. 97-110
Idea sojuszu polsko-francuskiego w myśli politycznej głównych polskich ugrupowań politycznych (1944-1948) Adam Marszałek s. 111-143
Partie w V Republice Adam Marszałek s. 113-131
"Ideologia i polityka współczesnego lewactwa", J. Janicki, J. Muszyński (red.), Warszawa 1976 : [recenzja] Adam Marszałek J. Janicki (aut. dzieła rec.) J. Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 182-185