Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1987, Tom 17 (175)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utylitaryzm i demokracja : demoliberalne koncepcje ustrojowe Jamesa Milla Adam Czarnota s. 3-21
Zarys Marksowsko-Engelsowskich koncepcji państwa Roman Bäcker s. 23-40
Państwo w ideologii politycznej Edwarda Abramowskiego Kazimierz Biliński s. 41-56
"Rewolucja niemiecka" w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski (1918-1938) Ryszard Michalski s. 57-70
Zagadnienie winy i odpowiedzialności narodu niemieckiego za politykę i zbrodnie hitlerowskie w prasie Polski Ludowej (1944-1949) Andrzej Rudnicki s. 71-81
Stosunki polsko-francuskie w okresie formowania się władzy ludowej (1944-1948) Adam Marszałek s. 83-97
Racjonalizacja zatrudnienia : nowe uwarunkowania na początku lat osiemdziesiątych Krzysztof Piątek s. 99-109
Ogólne koncepcje klasyfikacji miast ze szczególnym uwzględnieniem funkcji dominujących Torunia Anna Karpińska-Plaskacz s. 111-124
Koncepcja informacji systemów społecznych Stanisław Jerzy Włodowski s. 125-142