Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1987, Tom 18 (180)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marksowsko-engelsowska analiza rozwoju państwa francuskiego do roku 1870 Roman Bäcker s. 3-25
Koncepcja rewolucji w ujęciu proletariatczyków Ryszard Jadczak s. 27-44
Metodologiczne i teoretyczne problemy badań nad Polską lokalną w ujęciu interdyscyplinarnym Anna Karpińska-Plaskacz s. 45-54
Stosunek Mao Zedonga do świata zewnętrznego w latach 1949-1956 Krzysztof Makowski s. 55-72
Rewolucja i państwo w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski (1918-1938) Ryszard Michalski s. 73-86
Ewolucja polityki zatrudnienia w Polsce Ludowej : próba periodyzacji Krzysztof Piątek s. 87-97
Zasady programowe agraryzmu w Polsce Witold Wojdyło s. 99-111
Krytyczna analiza koncepcji rządów totalitarnych w okresie międzywojennym Andrzej Wojtas s. 113-130