Znaleziono 12 artykułów

Witold Wojdyło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność i koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego w Rządzie RP na Wychodźstwie (1941-1945) Witold Wojdyło s. 53-66
Idea niepodległości Polski w działalności i myśli politycznej Stanisława Grabskiego do listopada 1918 roku Witold Wojdyło s. 87-102
Zasady programowe agraryzmu w Polsce Witold Wojdyło s. 99-111
Stanowisko Stanisława Grabskiego w rokowaniach o zawarcie konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską Witold Wojdyło s. 101-112
Koncepcje agrarne w poglądach społeczno-politycznych Stanisława Grabskiego Witold Wojdyło s. 129-140
"Antologia polskiej myśli politycznej okresu rozbiorów", wybór i opracowanie Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska, Toruń 2010 : [recenzja] Agnieszka Rej Grzegorz Radomski (aut. dzieła rec.) Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) Małgorzata Zamojska (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym", pod red. Witolda Wojdyły, Toruń 1999 : [recenzja] Grzegorz Radomski Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 194-197
Refleksje nad myślą polityczną obozu narodowego 1918-1939 : posłowie bibliograficzne Witold Wojdyło s. 197-205
"Stanisław Grabski (1871-1949). Biografia polityczna", Witold Wojdyło, Toruń 2003 : [recenzja] Grzegorz Radomski Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego, Witold Wojdyło, Toruń 1933 : [recenzja] Stanisław Wójcik Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Stanisław Grabski (1871–1949) : biografia polityczna", Witold Wojdyło, Toruń 2003 : [recenzja] Jerzy Centkowski Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej", red. Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło, Toruń 2012 : [recenzja] Joanna Rak Arkadiusz Meller (aut. dzieła rec.) Grzegorz Radomski (aut. dzieła rec.) Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 417-421