Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1991, Tom 21 (231)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opis niezależnej prasy Torunia : wrzesień 1980 - 13 grudnia 1981 Roman Bäcker s. 3-20
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe na rozdrożu : rok 1950 Andrzej Wojtas s. 21-37
Krytyka ustroju kapitalistycznego i totalizmów państwowych w katolickiej myśli społecznej w Polsce (1918-1939) Ryszard Michalski s. 39-52
Działalność i koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego w Rządzie RP na Wychodźstwie (1941-1945) Witold Wojdyło s. 53-66
Związek Radziecki a świat zewnętrzny Adam Marszałek s. 67-81
Program działania rządu norweskiego na lata 1945-1949 : jego geneza, treść i znaczenie Emilia Denkiewicz-Szczepaniak s. 83-100
Wpływ "kampanii krytyki Konfucjusza" na chińską koncepcję polityki międzynarodowej Krzysztof Makowski s. 101-115
Prasa polska zaboru pruskiego wobec rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji Zbigniew Walczak s. 117-137
Otto von Bismarck w historiografii polskiej w latach 1918-1939 Michał Strzelecki s. 139-153