Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1972, Tom 5 (51)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Neutralizacja Kanału Panamskiego Janusz Symonides s. 3-19
Wybrane zagadnienia z problematyki naczelnych organów państwowych w okresie obowiązywania pierwszej konstytucji Bułgarskiej Republiki Ludowej Edmund Mizerski s. 21-33
Bezpieczeństwo i rozbrojenie Janusz Gilas s. 35-61
Zasada internacjonalizmu socjalistycznego jako partykularna zasada prawa międzynarodowego w stosunkach między państwami socjalistycznymi Andrzej Jacewicz s. 63-78
Funkcje ziomkostw zachodnioniemieckich w strukturze społeczno-politycznej NRF (1949-1969) Andrzej Chajęcki s. 79-92
Wybrane zagadnienia systemu wyborczego w NRF Janusz Janiszewski s. 93-124
System kontroli w konwencjach genewskich z 1949 r. Aleksandra Pawłowska s. 125-136
Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych Bogdan Lewandowski s. 137-155
Polityka morska i kolonialna jako element koncepcji mocarstwowych Polski w latach 1928-1935 Edmund Szynaka s. 157-171
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w powiecie toruńskim w latach 1949-1969 Bogusław Podszucki s. 173-200